Comparable


Typologies


Maastricht

Maastricht

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,2%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid34,1%
EOnderwijs56,9%
FGezondheid45,9%
GKunst en cultuur68,7%
HEconomische participatie30,1%
AMaatschappelijke participatie32,2%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid34,1%
EOnderwijs56,9%
FGezondheid45,9%
GKunst en cultuur68,7%
HEconomische participatie30,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,3%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap60,4%
FHinder en calamiteiten40,1%
GLucht48,6%
ABodem32,3%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap60,4%
FHinder en calamiteiten40,1%
GLucht48,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid53,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,0%
EKennis64,8%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid53,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,0%
EKennis64,8%