Comparable


Typologies


Meerssen

Meerssen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,3%
BPolitieke participatie49,3%
CWoonomgeving49,1%
DVeiligheid57,3%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid45,8%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie42,3%
BPolitieke participatie49,3%
CWoonomgeving49,1%
DVeiligheid57,3%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid45,8%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie52,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,7%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen56,4%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap70,8%
FHinder en calamiteiten49,1%
GLucht53,5%
ABodem63,7%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen56,4%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap70,8%
FHinder en calamiteiten49,1%
GLucht53,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid38,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis42,1%
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid38,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis42,1%