Comparable


Typologies


Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,5%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid53,8%
EOnderwijs69,7%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie54,7%
AMaatschappelijke participatie60,5%
BPolitieke participatie47,7%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid53,8%
EOnderwijs69,7%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie54,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,3%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap88,9%
FHinder en calamiteiten62,7%
GLucht61,3%
ABodem63,3%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap88,9%
FHinder en calamiteiten62,7%
GLucht61,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,2%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis57,6%
AConcurrentievermogen48,2%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis57,6%