Comparable


Typologies


Nederweert

Nederweert

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid62,9%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur38,6%
HEconomische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid62,9%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur38,6%
HEconomische participatie70,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie27,8%
ENatuur en landschap59,9%
FHinder en calamiteiten67,0%
GLucht33,0%
ABodem53,5%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen46,7%
DEnergie27,8%
ENatuur en landschap59,9%
FHinder en calamiteiten67,0%
GLucht33,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,2%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis38,2%
AConcurrentievermogen50,2%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis38,2%