Comparable


Typologies


Roermond

Roermond

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,1%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid36,8%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid38,5%
GKunst en cultuur60,8%
HEconomische participatie28,5%
AMaatschappelijke participatie41,1%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid36,8%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid38,5%
GKunst en cultuur60,8%
HEconomische participatie28,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem33,8%
BWater45,2%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap81,6%
FHinder en calamiteiten37,6%
GLucht48,8%
ABodem33,8%
BWater45,2%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap81,6%
FHinder en calamiteiten37,6%
GLucht48,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis37,9%
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis37,9%