Comparable


Typologies


Simpelveld

Simpelveld

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,8%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid54,7%
EOnderwijs46,9%
FGezondheid42,8%
GKunst en cultuur30,1%
HEconomische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie38,8%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid54,7%
EOnderwijs46,9%
FGezondheid42,8%
GKunst en cultuur30,1%
HEconomische participatie59,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,1%
BWater42,0%
CAfval en grondstoffen57,4%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap45,2%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht59,8%
ABodem65,1%
BWater42,0%
CAfval en grondstoffen57,4%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap45,2%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht59,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,5%
BArbeid34,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden26,0%
EKennis30,5%
AConcurrentievermogen47,5%
BArbeid34,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden26,0%
EKennis30,5%