Comparable


Typologies


Stein (L.)

Stein (L.)

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,2%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid43,4%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie37,2%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs60,7%
FGezondheid43,4%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie64,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,5%
BWater45,7%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap60,0%
FHinder en calamiteiten38,2%
GLucht58,6%
ABodem52,5%
BWater45,7%
CAfval en grondstoffen57,1%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap60,0%
FHinder en calamiteiten38,2%
GLucht58,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid35,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis46,7%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid35,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis46,7%