Comparable


Typologies


Vaals

Vaals

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie43,3%
CWoonomgeving54,7%
DVeiligheid47,5%
EOnderwijs38,8%
FGezondheid36,9%
GKunst en cultuur54,9%
HEconomische participatie29,1%
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie43,3%
CWoonomgeving54,7%
DVeiligheid47,5%
EOnderwijs38,8%
FGezondheid36,9%
GKunst en cultuur54,9%
HEconomische participatie29,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,5%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie29,5%
ENatuur en landschap74,0%
FHinder en calamiteiten70,0%
GLucht64,9%
ABodem71,5%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie29,5%
ENatuur en landschap74,0%
FHinder en calamiteiten70,0%
GLucht64,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid36,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden29,9%
EKennis51,1%
AConcurrentievermogen50,5%
BArbeid36,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden29,9%
EKennis51,1%