Comparable


Typologies


Venlo

Venlo

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,0%
BPolitieke participatie40,5%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid35,4%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid47,2%
GKunst en cultuur46,9%
HEconomische participatie25,6%
AMaatschappelijke participatie43,0%
BPolitieke participatie40,5%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid35,4%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid47,2%
GKunst en cultuur46,9%
HEconomische participatie25,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem34,3%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap66,7%
FHinder en calamiteiten38,0%
GLucht45,4%
ABodem34,3%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap66,7%
FHinder en calamiteiten38,0%
GLucht45,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis52,0%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis52,0%