Comparable


Typologies


Venray

Venray

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,5%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid51,2%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid51,9%
GKunst en cultuur37,5%
HEconomische participatie52,6%
AMaatschappelijke participatie59,5%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid51,2%
EOnderwijs53,7%
FGezondheid51,9%
GKunst en cultuur37,5%
HEconomische participatie52,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,6%
BWater49,6%
CAfval en grondstoffen56,1%
DEnergie33,5%
ENatuur en landschap48,2%
FHinder en calamiteiten58,2%
GLucht33,9%
ABodem41,6%
BWater49,6%
CAfval en grondstoffen56,1%
DEnergie33,5%
ENatuur en landschap48,2%
FHinder en calamiteiten58,2%
GLucht33,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis37,9%
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
EKennis37,9%