Comparable


Typologies


Voerendaal

Voerendaal

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,4%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid46,4%
GKunst en cultuur48,9%
HEconomische participatie63,8%
AMaatschappelijke participatie42,4%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid60,0%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid46,4%
GKunst en cultuur48,9%
HEconomische participatie63,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,1%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap46,3%
FHinder en calamiteiten55,2%
GLucht57,1%
ABodem74,1%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen56,7%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap46,3%
FHinder en calamiteiten55,2%
GLucht57,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid38,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid38,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
EKennis39,3%