Comparable


Typologies


Weert

Weert

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,9%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid45,9%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid49,7%
GKunst en cultuur43,5%
HEconomische participatie50,3%
AMaatschappelijke participatie43,9%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid45,9%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid49,7%
GKunst en cultuur43,5%
HEconomische participatie50,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,2%
BWater56,0%
CAfval en grondstoffen27,6%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap64,3%
FHinder en calamiteiten48,7%
GLucht37,0%
ABodem38,2%
BWater56,0%
CAfval en grondstoffen27,6%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap64,3%
FHinder en calamiteiten48,7%
GLucht37,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,0%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
EKennis48,4%
AConcurrentievermogen48,0%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
EKennis48,4%