Comparable


Typologies


Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving47,4%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid38,1%
GKunst en cultuur62,3%
HEconomische participatie40,6%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving47,4%
DVeiligheid53,3%
EOnderwijs59,2%
FGezondheid38,1%
GKunst en cultuur62,3%
HEconomische participatie40,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,8%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen59,5%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap68,8%
FHinder en calamiteiten59,0%
GLucht58,5%
ABodem64,8%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen59,5%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap68,8%
FHinder en calamiteiten59,0%
GLucht58,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,9%
BArbeid37,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis38,1%
AConcurrentievermogen45,9%
BArbeid37,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis38,1%