Comparable


Typologies


Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,6%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving51,9%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid59,6%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie62,6%
BPolitieke participatie43,7%
CWoonomgeving51,9%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid59,6%
GKunst en cultuur38,1%
HEconomische participatie67,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,4%
BWater53,1%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie21,8%
ENatuur en landschap53,3%
FHinder en calamiteiten64,4%
GLucht34,9%
ABodem58,4%
BWater53,1%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie21,8%
ENatuur en landschap53,3%
FHinder en calamiteiten64,4%
GLucht34,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,9%
EKennis34,4%
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,9%
EKennis34,4%