Comparable


Typologies


Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid63,8%
EOnderwijs57,0%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur38,7%
HEconomische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid63,8%
EOnderwijs57,0%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur38,7%
HEconomische participatie56,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,1%
BWater62,0%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap28,5%
FHinder en calamiteiten76,8%
GLucht42,5%
ABodem56,1%
BWater62,0%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap28,5%
FHinder en calamiteiten76,8%
GLucht42,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid45,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
EKennis43,3%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid45,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
EKennis43,3%