Comparable


Typologies


Teylingen

Teylingen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie63,9%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid51,0%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur48,2%
HEconomische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie63,9%
CWoonomgeving58,4%
DVeiligheid51,0%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid63,0%
GKunst en cultuur48,2%
HEconomische participatie57,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,4%
BWater50,8%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap61,6%
FHinder en calamiteiten36,0%
GLucht62,2%
ABodem47,4%
BWater50,8%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap61,6%
FHinder en calamiteiten36,0%
GLucht62,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis66,7%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis66,7%