Comparable


Typologies


Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie66,7%
CWoonomgeving58,0%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur54,0%
HEconomische participatie50,6%
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie66,7%
CWoonomgeving58,0%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur54,0%
HEconomische participatie50,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,7%
BWater55,3%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap75,8%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht50,5%
ABodem48,7%
BWater55,3%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap75,8%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht50,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,8%
BArbeid48,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
EKennis43,2%
AConcurrentievermogen42,8%
BArbeid48,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
EKennis43,2%