Comparable


Typologies


Oost Gelre

Oost Gelre

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie66,3%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving51,4%
DVeiligheid65,2%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid58,0%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie67,8%
AMaatschappelijke participatie66,3%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving51,4%
DVeiligheid65,2%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid58,0%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie67,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,7%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen70,2%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten75,7%
GLucht42,1%
ABodem49,7%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen70,2%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten75,7%
GLucht42,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis56,1%
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis56,1%