Comparable


Typologies


Koggenland

Koggenland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,9%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving48,3%
DVeiligheid59,9%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid63,4%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie72,4%
AMaatschappelijke participatie56,9%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving48,3%
DVeiligheid59,9%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid63,4%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie72,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,8%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen50,8%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap26,2%
FHinder en calamiteiten60,4%
GLucht39,8%
ABodem76,8%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen50,8%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap26,2%
FHinder en calamiteiten60,4%
GLucht39,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis35,5%
AConcurrentievermogen49,7%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis35,5%