Comparable


Typologies


Lansingerland

Lansingerland

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving51,7%
DVeiligheid60,6%
EOnderwijs62,9%
FGezondheid62,9%
GKunst en cultuur29,1%
HEconomische participatie58,8%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving51,7%
DVeiligheid60,6%
EOnderwijs62,9%
FGezondheid62,9%
GKunst en cultuur29,1%
HEconomische participatie58,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,6%
BWater34,2%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap42,3%
FHinder en calamiteiten41,4%
GLucht51,0%
ABodem55,6%
BWater34,2%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap42,3%
FHinder en calamiteiten41,4%
GLucht51,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,3%
EKennis48,8%
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,3%
EKennis48,8%