Comparable


Typologies


Leudal

Leudal

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,0%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving50,4%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs57,9%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie66,9%
AMaatschappelijke participatie49,0%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving50,4%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs57,9%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie66,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,4%
BWater60,9%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie29,0%
ENatuur en landschap51,3%
FHinder en calamiteiten57,9%
GLucht33,9%
ABodem62,4%
BWater60,9%
CAfval en grondstoffen54,5%
DEnergie29,0%
ENatuur en landschap51,3%
FHinder en calamiteiten57,9%
GLucht33,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
EKennis46,5%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid46,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
EKennis46,5%