Comparable


Typologies


Maasgouw

Maasgouw

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie44,7%
CWoonomgeving52,3%
DVeiligheid62,1%
EOnderwijs48,0%
FGezondheid47,5%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie63,4%
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie44,7%
CWoonomgeving52,3%
DVeiligheid62,1%
EOnderwijs48,0%
FGezondheid47,5%
GKunst en cultuur56,8%
HEconomische participatie63,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,0%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie23,4%
ENatuur en landschap80,2%
FHinder en calamiteiten52,7%
GLucht45,3%
ABodem54,0%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie23,4%
ENatuur en landschap80,2%
FHinder en calamiteiten52,7%
GLucht45,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid40,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,8%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid40,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,8%
EKennis36,6%