Comparable


Typologies


Halderberge

Halderberge

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie42,2%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid48,4%
GKunst en cultuur44,0%
HEconomische participatie60,2%
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie42,2%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid50,8%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid48,4%
GKunst en cultuur44,0%
HEconomische participatie60,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,4%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap33,7%
FHinder en calamiteiten54,0%
GLucht51,7%
ABodem59,4%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap33,7%
FHinder en calamiteiten54,0%
GLucht51,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,0%
EKennis33,2%
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,0%
EKennis33,2%