Comparable


Typologies


Heeze-Leende

Heeze-Leende

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,6%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur36,6%
HEconomische participatie62,4%
AMaatschappelijke participatie61,6%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur36,6%
HEconomische participatie62,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,9%
BWater46,5%
CAfval en grondstoffen64,1%
DEnergie33,3%
ENatuur en landschap77,3%
FHinder en calamiteiten80,5%
GLucht35,0%
ABodem63,9%
BWater46,5%
CAfval en grondstoffen64,1%
DEnergie33,3%
ENatuur en landschap77,3%
FHinder en calamiteiten80,5%
GLucht35,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,6%
EKennis49,9%
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,6%
EKennis49,9%