Comparable


Typologies


Laarbeek

Laarbeek

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid52,0%
GKunst en cultuur34,2%
HEconomische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs58,5%
FGezondheid52,0%
GKunst en cultuur34,2%
HEconomische participatie64,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,9%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie22,5%
ENatuur en landschap46,7%
FHinder en calamiteiten66,6%
GLucht39,9%
ABodem51,9%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie22,5%
ENatuur en landschap46,7%
FHinder en calamiteiten66,6%
GLucht39,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis39,4%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid47,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis39,4%