Comparable


Typologies


Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,1%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving51,7%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur26,4%
HEconomische participatie74,9%
AMaatschappelijke participatie62,1%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving51,7%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur26,4%
HEconomische participatie74,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,0%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen70,6%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap54,6%
FHinder en calamiteiten83,8%
GLucht42,8%
ABodem64,0%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen70,6%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap54,6%
FHinder en calamiteiten83,8%
GLucht42,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis30,3%
AConcurrentievermogen54,7%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis30,3%