Comparable


Typologies


Roerdalen

Roerdalen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,5%
BPolitieke participatie46,9%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid60,1%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid43,6%
GKunst en cultuur39,6%
HEconomische participatie63,1%
AMaatschappelijke participatie45,5%
BPolitieke participatie46,9%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid60,1%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid43,6%
GKunst en cultuur39,6%
HEconomische participatie63,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,2%
BWater64,6%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap81,1%
FHinder en calamiteiten64,8%
GLucht46,7%
ABodem72,2%
BWater64,6%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap81,1%
FHinder en calamiteiten64,8%
GLucht46,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid35,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis30,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid35,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis30,3%