Comparable


Typologies


Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,7%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving54,4%
DVeiligheid45,5%
EOnderwijs50,3%
FGezondheid40,3%
GKunst en cultuur52,5%
HEconomische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie46,7%
BPolitieke participatie61,3%
CWoonomgeving54,4%
DVeiligheid45,5%
EOnderwijs50,3%
FGezondheid40,3%
GKunst en cultuur52,5%
HEconomische participatie49,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem82,0%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen38,6%
DEnergie39,0%
ENatuur en landschap54,7%
FHinder en calamiteiten79,9%
GLucht36,9%
ABodem82,0%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen38,6%
DEnergie39,0%
ENatuur en landschap54,7%
FHinder en calamiteiten79,9%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis29,0%
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis29,0%