Comparable


Typologies


Aa en Hunze

Aa en Hunze

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie63,7%
CWoonomgeving59,0%
DVeiligheid61,3%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur31,3%
HEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie52,5%
BPolitieke participatie63,7%
CWoonomgeving59,0%
DVeiligheid61,3%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur31,3%
HEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,0%
BWater70,1%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap64,6%
FHinder en calamiteiten76,0%
GLucht39,3%
ABodem75,0%
BWater70,1%
CAfval en grondstoffen50,9%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap64,6%
FHinder en calamiteiten76,0%
GLucht39,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,4%
BArbeid42,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis39,6%
AConcurrentievermogen45,4%
BArbeid42,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis39,6%