Comparable


Typologies


Borger-Odoorn

Borger-Odoorn

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs48,2%
FGezondheid38,0%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie51,1%
BPolitieke participatie47,4%
CWoonomgeving56,2%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs48,2%
FGezondheid38,0%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,9%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen57,3%
DEnergie28,0%
ENatuur en landschap29,4%
FHinder en calamiteiten83,7%
GLucht40,8%
ABodem71,9%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen57,3%
DEnergie28,0%
ENatuur en landschap29,4%
FHinder en calamiteiten83,7%
GLucht40,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid39,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden72,1%
EKennis39,2%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid39,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden72,1%
EKennis39,2%