Comparable


Typologies


Cuijk

Cuijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid54,7%
EOnderwijs55,7%
FGezondheid45,8%
GKunst en cultuur40,5%
HEconomische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid54,7%
EOnderwijs55,7%
FGezondheid45,8%
GKunst en cultuur40,5%
HEconomische participatie52,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,1%
BWater39,7%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap63,6%
FHinder en calamiteiten57,1%
GLucht34,8%
ABodem47,1%
BWater39,7%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap63,6%
FHinder en calamiteiten57,1%
GLucht34,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis45,1%