Comparable


Typologies


Landerd

Landerd

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,3%
BPolitieke participatie61,9%
CWoonomgeving47,4%
DVeiligheid55,9%
EOnderwijs54,5%
FGezondheid51,3%
GKunst en cultuur29,3%
HEconomische participatie58,4%
AMaatschappelijke participatie63,3%
BPolitieke participatie61,9%
CWoonomgeving47,4%
DVeiligheid55,9%
EOnderwijs54,5%
FGezondheid51,3%
GKunst en cultuur29,3%
HEconomische participatie58,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,3%
BWater30,2%
CAfval en grondstoffen34,7%
DEnergie34,1%
ENatuur en landschap54,6%
FHinder en calamiteiten71,9%
GLucht35,8%
ABodem64,3%
BWater30,2%
CAfval en grondstoffen34,7%
DEnergie34,1%
ENatuur en landschap54,6%
FHinder en calamiteiten71,9%
GLucht35,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
EKennis36,6%