Comparable


Typologies


De Wolden

De Wolden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid65,7%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid47,2%
GKunst en cultuur44,7%
HEconomische participatie58,3%
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie56,1%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid65,7%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid47,2%
GKunst en cultuur44,7%
HEconomische participatie58,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,9%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen49,6%
DEnergie26,5%
ENatuur en landschap36,8%
FHinder en calamiteiten79,8%
GLucht36,7%
ABodem77,9%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen49,6%
DEnergie26,5%
ENatuur en landschap36,8%
FHinder en calamiteiten79,8%
GLucht36,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,6%
EKennis42,4%
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,6%
EKennis42,4%