Comparable


Typologies


Noord-Beveland

Noord-Beveland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie60,1%
CWoonomgeving49,6%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs48,9%
FGezondheid41,0%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie60,1%
CWoonomgeving49,6%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs48,9%
FGezondheid41,0%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,4%
BWater53,3%
CAfval en grondstoffen37,4%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten82,2%
GLucht37,9%
ABodem86,4%
BWater53,3%
CAfval en grondstoffen37,4%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten82,2%
GLucht37,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid40,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
EKennis27,3%
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid40,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,8%
EKennis27,3%