Comparable


Typologies


Wijdemeren

Wijdemeren

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie61,1%
CWoonomgeving50,9%
DVeiligheid59,7%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid53,8%
GKunst en cultuur65,4%
HEconomische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie49,3%
BPolitieke participatie61,1%
CWoonomgeving50,9%
DVeiligheid59,7%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid53,8%
GKunst en cultuur65,4%
HEconomische participatie54,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,4%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap77,8%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht62,7%
ABodem70,4%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen40,0%
DEnergie37,0%
ENatuur en landschap77,8%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht62,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis52,2%
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis52,2%