Comparable


Typologies


Noordenveld

Noordenveld

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie62,8%
CWoonomgeving64,7%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid54,5%
GKunst en cultuur56,6%
HEconomische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie62,8%
CWoonomgeving64,7%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid54,5%
GKunst en cultuur56,6%
HEconomische participatie55,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,5%
BWater71,0%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap71,6%
FHinder en calamiteiten72,9%
GLucht51,5%
ABodem73,5%
BWater71,0%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap71,6%
FHinder en calamiteiten72,9%
GLucht51,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid42,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
EKennis53,3%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid42,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
EKennis53,3%