Comparable


Typologies


Twenterand

Twenterand

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,3%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid64,6%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid44,1%
GKunst en cultuur25,9%
HEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie60,3%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid64,6%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid44,1%
GKunst en cultuur25,9%
HEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,9%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen58,8%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap34,9%
FHinder en calamiteiten66,6%
GLucht50,5%
ABodem60,9%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen58,8%
DEnergie29,9%
ENatuur en landschap34,9%
FHinder en calamiteiten66,6%
GLucht50,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,4%
BArbeid50,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis24,8%
AConcurrentievermogen45,4%
BArbeid50,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis24,8%