Comparable


Typologies


Westerveld

Westerveld

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie55,5%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs48,6%
FGezondheid37,1%
GKunst en cultuur49,2%
HEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie56,1%
BPolitieke participatie55,5%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs48,6%
FGezondheid37,1%
GKunst en cultuur49,2%
HEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,8%
BWater60,7%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap74,3%
FHinder en calamiteiten85,7%
GLucht40,3%
ABodem73,8%
BWater60,7%
CAfval en grondstoffen51,1%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap74,3%
FHinder en calamiteiten85,7%
GLucht40,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid44,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
EKennis40,9%
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid44,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
EKennis40,9%