Comparable


Typologies


Sint Anthonis

Sint Anthonis

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie65,5%
BPolitieke participatie63,0%
CWoonomgeving41,9%
DVeiligheid69,8%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid58,9%
GKunst en cultuur28,5%
HEconomische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie65,5%
BPolitieke participatie63,0%
CWoonomgeving41,9%
DVeiligheid69,8%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid58,9%
GKunst en cultuur28,5%
HEconomische participatie62,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,3%
BWater42,8%
CAfval en grondstoffen57,8%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten78,9%
GLucht34,3%
ABodem66,3%
BWater42,8%
CAfval en grondstoffen57,8%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten78,9%
GLucht34,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
EKennis41,6%
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
EKennis41,6%