Comparable


Typologies


Lingewaard

Lingewaard

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving64,4%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur33,9%
HEconomische participatie63,9%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving64,4%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur33,9%
HEconomische participatie63,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,2%
BWater65,0%
CAfval en grondstoffen62,2%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap54,6%
FHinder en calamiteiten62,8%
GLucht42,3%
ABodem44,2%
BWater65,0%
CAfval en grondstoffen62,2%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap54,6%
FHinder en calamiteiten62,8%
GLucht42,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid48,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,2%
EKennis35,9%
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid48,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,2%
EKennis35,9%