Comparable


Typologies


Cranendonck

Cranendonck

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs62,2%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur40,7%
HEconomische participatie60,5%
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving51,2%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs62,2%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur40,7%
HEconomische participatie60,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,3%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen58,4%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap55,1%
FHinder en calamiteiten57,4%
GLucht36,5%
ABodem44,3%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen58,4%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap55,1%
FHinder en calamiteiten57,4%
GLucht36,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
EKennis37,7%
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
EKennis37,7%