Comparable


Typologies


Steenwijkerland

Steenwijkerland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid52,0%
EOnderwijs46,7%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur56,2%
HEconomische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie51,9%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid52,0%
EOnderwijs46,7%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur56,2%
HEconomische participatie51,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,7%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen67,5%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap66,6%
FHinder en calamiteiten73,1%
GLucht47,8%
ABodem80,7%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen67,5%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap66,6%
FHinder en calamiteiten73,1%
GLucht47,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis40,0%
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis40,0%