Comparable


Typologies


Moerdijk

Moerdijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie43,6%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid46,5%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid46,1%
GKunst en cultuur34,1%
HEconomische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie43,6%
CWoonomgeving52,9%
DVeiligheid46,5%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid46,1%
GKunst en cultuur34,1%
HEconomische participatie61,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,9%
BWater64,3%
CAfval en grondstoffen31,6%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten41,8%
GLucht28,0%
ABodem59,9%
BWater64,3%
CAfval en grondstoffen31,6%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap29,5%
FHinder en calamiteiten41,8%
GLucht28,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis44,0%
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis44,0%