Comparable


Typologies


Echt-Susteren

Echt-Susteren

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,2%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid53,2%
EOnderwijs49,9%
FGezondheid38,1%
GKunst en cultuur28,4%
HEconomische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie41,2%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid53,2%
EOnderwijs49,9%
FGezondheid38,1%
GKunst en cultuur28,4%
HEconomische participatie59,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,8%
BWater61,8%
CAfval en grondstoffen40,1%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap63,1%
FHinder en calamiteiten44,4%
GLucht36,3%
ABodem65,8%
BWater61,8%
CAfval en grondstoffen40,1%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap63,1%
FHinder en calamiteiten44,4%
GLucht36,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid37,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
EKennis49,3%
AConcurrentievermogen44,5%
BArbeid37,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
EKennis49,3%