Comparable


Typologies


Sluis

Sluis

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,8%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur30,4%
HEconomische participatie47,7%
AMaatschappelijke participatie43,8%
BPolitieke participatie48,8%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs48,4%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur30,4%
HEconomische participatie47,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem85,5%
BWater53,9%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap37,7%
FHinder en calamiteiten79,6%
GLucht38,0%
ABodem85,5%
BWater53,9%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap37,7%
FHinder en calamiteiten79,6%
GLucht38,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,2%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis26,6%
AConcurrentievermogen48,2%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis26,6%