Comparable


Typologies


Drimmelen

Drimmelen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid56,5%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid49,2%
GKunst en cultuur37,6%
HEconomische participatie71,7%
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid56,5%
EOnderwijs59,3%
FGezondheid49,2%
GKunst en cultuur37,6%
HEconomische participatie71,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,2%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap39,0%
FHinder en calamiteiten62,4%
GLucht38,7%
ABodem68,2%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap39,0%
FHinder en calamiteiten62,4%
GLucht38,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid49,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis32,2%
AConcurrentievermogen50,9%
BArbeid49,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis32,2%