Comparable


Typologies


Bernheze

Bernheze

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,9%
BPolitieke participatie58,5%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid66,0%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur38,4%
HEconomische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie57,9%
BPolitieke participatie58,5%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid66,0%
EOnderwijs62,1%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur38,4%
HEconomische participatie58,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,8%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen53,9%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap43,5%
FHinder en calamiteiten67,1%
GLucht34,1%
ABodem57,8%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen53,9%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap43,5%
FHinder en calamiteiten67,1%
GLucht34,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis33,3%
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis33,3%