Comparable


Typologies


Bergeijk

Bergeijk

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving50,5%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur43,5%
HEconomische participatie71,8%
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving50,5%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur43,5%
HEconomische participatie71,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,0%
BWater69,4%
CAfval en grondstoffen62,1%
DEnergie29,8%
ENatuur en landschap58,0%
FHinder en calamiteiten77,8%
GLucht43,2%
ABodem67,0%
BWater69,4%
CAfval en grondstoffen62,1%
DEnergie29,8%
ENatuur en landschap58,0%
FHinder en calamiteiten77,8%
GLucht43,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
EKennis44,1%
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
EKennis44,1%