Comparable


Typologies


Bladel

Bladel

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie55,2%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur24,4%
HEconomische participatie70,5%
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie55,2%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs57,6%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur24,4%
HEconomische participatie70,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,6%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen66,6%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap50,6%
FHinder en calamiteiten72,9%
GLucht38,8%
ABodem46,6%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen66,6%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap50,6%
FHinder en calamiteiten72,9%
GLucht38,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid60,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis48,9%
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid60,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis48,9%