Comparable


Typologies


Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,5%
BPolitieke participatie52,3%
CWoonomgeving42,7%
DVeiligheid54,6%
EOnderwijs55,1%
FGezondheid41,8%
GKunst en cultuur50,4%
HEconomische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie45,5%
BPolitieke participatie52,3%
CWoonomgeving42,7%
DVeiligheid54,6%
EOnderwijs55,1%
FGezondheid41,8%
GKunst en cultuur50,4%
HEconomische participatie64,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,8%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie22,9%
ENatuur en landschap56,9%
FHinder en calamiteiten65,1%
GLucht46,4%
ABodem83,8%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie22,9%
ENatuur en landschap56,9%
FHinder en calamiteiten65,1%
GLucht46,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,4%
BArbeid36,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis39,4%
AConcurrentievermogen49,4%
BArbeid36,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis39,4%